ČRS z.s., MO Husinec

Co je rybolovná technika

>> Děti a mládež >> Rybolovná technika

Úvodem

Sportovní odvětví zvané rybolovná technika má dlouholetou tradici. Počátky tohoto sportovního odvětví u nás sahají do roku 1935. Naši závodníci dosahují mnoha cenných sportovních úspěchů na mezinárodním poli. Výjimkou nejsou četná prvenství na mistrovství světa.

Soutěže v jednotlivých disciplínách probíhají podle mezinárodních pravidel. Stručně řečeno, závody mohou probíhat až v devíti disciplínách, přičemž se při každé z disciplín jako sportovní náčiní používají speciální rybářské pruty. Disciplíny se dají rozdělit na hod zátěží, nebo muškou. V obou případech se hází buďto do dálky, nebo na terče. Podle techniky hodu se disciplíny dělí na jedno, nebo obouruční. Zvláštními disciplínami jsou tzv. multi disciplíny, kdy je namísto běžného smekacího navijáku používán tzv. multiplikátor. Pro každou disciplínu používá závodník speciální prut. Pod názvem rybolovná technika rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice ovládání rybářského nářadí. Mnozí rybáři pokládají házení na terče za zbytečné, podceňují jeho význam a někteří se dívají na závodníky asi jako mnohý nerybář na rybáře. Zapomínají však, že přesné nahození všemi způsoby a daleký hod lehkou muškou nebo zátěží jsou nezbytným předpokladem rybářských úspěchů.

Zpět na obsah
Něco málo z historie

Již po první světové válce se tyto závody šířily v Anglii a v USA, v Německu byly první závody v roce 1919. Ve třicátých letech jsou to hlavně severské státy, kde byli vynikající muškaři. U nás se první závody uskutečnily v roce 1935 v Jindřichově Hradci. V roce 1937 podali američtí rybáři návrh na zavedení jednotného mezinárodního řádu. Od toho roku prošlo toto odvětví sportu několika vážnými změnami, z kterých vyšla nynější podoba skládající se z 9 disciplín v mužské kategorii a 7 disciplín v kategorii ženské.

V závislosti na významu soutěže (I + II liga, poháry, mistrovství) mohou jednotlivé závody probíhat jako pětiboj, sedmiboj a devítiboj. Cílem snažení závodníků je získat co největší počet bodů.

Zpět na obsah
Disciplíny
Disciplína č. 1 - Muška terče (skish):

Závodník stojí na vyvýšeném podiu a snaží se muškou zasáhnout terče naplněné vodou v určeném pořadí (3-1-4-2-5-3-1-4-2-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5). Terčů je 5 o průměru 0,6 m, jsou umístěny v různých vzdálenostech od stanoviště závodníka, za každý zásah terče získává závodník 5 bodů. Celkový maximální počet bodů je 100.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 2 - Muška dálka jednoruč:

Při této disciplíně závodník stojí na vyvýšeném podiu a snaží se hodit v limitu 6 minut mušku co nejdále. Do výsledků se započítávají 2 nejdelší platné hody, každý cm je jeden bod.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 3 - Zátěž na přesnost (arenberg):

Závodník se pohybuje po pěti stanovištích umístěných v různých vzdálenostech od cíle. Na každém stanovišti má dva hody určeným způsobem (pod rukou, zprava, přes hlavu, zleva, libovolně). Cílem je plachta se soustřednými kruhy a závodník se snaží zasáhnout plastovou zátěží střed plachty. Zasažením středu plachty získává závodník 10 bodů, dále od středu 8, 6, 4, 2 body. Celkový maximální počet bodů je 100.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 4 - Zátěž terče (skish):

Závodník se snaží libovolným stylem zasáhnout zátěží 5 terčů v různých vzdálenostech, pohybuje se po stanovištích (startovní čáře). Na každý terč má 2x po dvou hodech. Za každý zásah terče získává závodník 5 bodů, maximální počet bodů je 100.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 5 - Zátěž dálka jednoruč:

Závodník musí v limitu 1 minuty odhodit zátěž co nejdále. Má celkem 3 hody, přičemž se započítává nejdelší hod. Výsledný počet bodů je součinem délky nejdelšího hodu v cm x 1,5.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 6 - Muška dálka obouruč:

Tato disciplína se podobá disciplíně č. 2 s tím, že se hází zvláštním muškařským prutem obouruč. Při této disciplíně závodník stojí na vyvýšeném podiu a snaží se hodit v limitu 7 minut mušku co nejdále. Do výsledků se započítávají 2 nejdelší platné hody, každý cm je jeden bod.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 7 - Zátěž dálka obouruč:

Tato disciplína se podobá disciplíně č. 5 - závodník se snaží ze startovní čáry hodit v limitu 1 minuty zátěž co nejdále. Hází se obouruč. Má celkem 3 hody, přičemž se do výsledků se započítává nejdelší platný hod. Výsledný počet bodů je součinem délky nejdelšího hodu v cm x 1,5.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 8 - Multi terče (skish):

Tato disciplína se podobá disciplíně č. 4 s tím rozdílem, že se při ní používá místo smekacího navijáku tzv. multiplikátor. Tato disciplína se objevuje pouze na velkých závodech.
Technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Disciplína č. 9 - Multi dálka obouruč:

Tato disciplína se podobá disciplíně č. 7 s tím rozdílem, že se při ní používá místo smekacího navijáku tzv. multiplikátor. Závodník se snaží ze startovní čáry hodit v limitu 1 minuty zátěž co nejdále. Hází se obouruč. Má celkem 3 hody, přičemž se do výsledků započítává nejdelší platný hod. Výsledný počet bodů je součinem délky nejdelšího hodu v cm x 1,5. Tato disciplína se objevuje pouze na velkých závodech.
Technické parametry nářadí:


Další technické parametry nářadí:

Zpět na obsah
Zátěže

Zpět na obsah
Platné a neplatné hody

Zpět na obsah