ČRS z.s., MO Husinec

Pastýřský list

Vážení sportovní přátelé,
přinášíme vám informace o cenách a podmínkách rybolovu v nadcházejícím roce 2020 tzv. Pastýřský list.

Členské příspěvky a ceny povolenek pro členy ČRS byly stanoveny následovně:

Ceny povolenek pro rok 2020 (zdroj: JčÚS)

Územní povolenky

mimopstruhové pstruhové
roční dospělí 1600 1600
roční mládež 16-18 let 800 800
roční děti do 15 let a ZTP/P 400 400
10 denní dospělí a mládež 16-18 let 700 700
3 denní dospělí a mládež 16-18 let 500 500
10 denní děti do 15-ti let 100 100

Celosvazové povolenky

roční dospělí 2500 2600
roční dorost 16–18 let, ZTP 1400 1450
roční děti do 15-ti let 650 700
Superpovolenka ČRS + MRS 3550 3700


Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince

(neplatí na ÚN Orlík)
mimopstruhové pstruhové
dospělí do 15-ti let dospělí do 15-ti let
1 denní 500 250 500 250
3 denní 1000 500 1000 500
10 denní 2000 1000 2000 1000
roční 6000 3000 6000 3000
půlroční platí až od 1. 7. 3800 1900


Povolenky revír Vltava 29 P

jednodenní 250

Povolenky revír Vltava 24

roční 5000
jednodenní 500

Základní povinnosti členů:

  1. Odevzdat úplně a správně vyplněný „Sumář úlovků a docházek“, který je součástí povolenky k lovu na pstruhové nebo mimopstruhové revíry, a to v jednotném termínu do 15. ledna 2020. Kdo vyplněný sumář do 15. ledna neodevzdá, zaplatí podle usnesení územní konference JčÚS ze dne 24.10.1996, náhradu 100,-Kč za každý pozdě odevzdaný Sumář úlovků a docházek.
  2. Členský příspěvek (členská známka) musí být zaplacen do konce dubna 2020. Kdo členský příspěvek nezaplatí včas, tj. do konce dubna, přestává být podle stanov ČRS členem, a chce-li později své členství obnovit, pohlíží se na něho jako na nového člena a musí znovu zaplatit zápisné 200 Kč.
  3. Abychom Vám umožnili včasné a jednoduché vyřízení všech formalit, doporučujeme Vám využít hromadné výdeje povolenek, které se uskuteční v následujících termínech:
    • Pondělí 6. ledna 2020 od 16,00 do 20,00 hod. v místnosti vinárny rest. Družba v Prachaticích.
    • Pátek 10. ledna 2020 od 16,00 do 20,00 hod. na rybářské chalupě v Husinci
    Každý žadatel o vydání povolenky musí mít platný rybářský lístek, který vystavuje příslušný Městský nebo Obecní úřad s rozšířenou působností. Nároky na slevy z ceny povolenky musí být doloženy hodnověrným dokladem (průkazem).

Brigádnické povinnosti členů ČRS z.s., MO Husinec. Usnesení výroční členské schůze ukládá povinnost všem řádným členům, kteří si v daném roce budou brát povolenku k rybolovu, od roku následujícího po roce v němž dosáhli 15 let věku, splnit brigádnické povinnosti finanční náhradou 10 brigádnických hodin ve výši 60 Kč/hod., tzn. zaplatit 600 Kč na rok. Finanční náhrada bude zaplacena při výdeji povolenky k rybolovu na daný rok. Tato povinnost se netýká dětí do 15 let věku včetně a členů, kteří v předchozím roce dosáhli věku 65 let. Členům, kteří budou k odpracování brigád vyzváni hospodářem nebo vedoucími specializovaných skupin, bude odvedená práce nad povinných 10 hodin kompenzována finanční náhradou ve výši 60 Kč/hod. Tyto osoby musí být předem odsouhlaseny výborem MO.

Děti do 15 let věku včetně. Děti do 15 let věku včetně, mají nárok na vydání povolenky až po absolvování rybářského kroužku zakončeného odbornou zkouškou. Je povinná dvouletá docházka do ryb. kroužku (pro děti s trvalým bydlištěm v místě, kde funguje ryb. kroužek). Přespolní děti se přihlásí přímo do naší MO a zúčastní se povinného školení. Zkoušky pak absolvují s ostatními členy ryb. kroužků. Výdej členských známek a povolenek se uskuteční buď v kroužcích nebo při hromadných výdejích povolenek za doprovodu jednoho z rodičů, případně jejich zástupce.

Školení nových členů. Školení nových členů se bude konat 25.1.2020 ve 14,00 hod. na rybářské chalupě v Husinci.

Schůze výboru MO ČRS Husinec se budou v roce 2020 konat vždy první pondělí v kalendářním měsíci od 18,00 hod. ve vinárně restaurace Družba v Prachaticích.

Výroční členská schůze se bude konat dne 27. 3. 2020 od 18.00 hodin ve velkém sále Národního domu Prachatice


Vladimír Frajman
2.12.2019