ČRS z.s., MO Husinec

Výroční členská schůze

29.3.2019 proběhla výroční členská schůze (VČS) naší MO. Z celkového počtu členů (něco přes 1000) se výroční členské schůze zúčastnilo jen 51 členů. Co k tomu říct, ...

VČS proběhla dle programu:

 1. Zahájení a přivítání členů a hostů, seznámení s počtem přítomných, seznámení s návrhem programu VČS
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Volba volební komise
 4. Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření MO za rok 2018
 5. Plnění plánu na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Zpráva o plnění usnesení z minulé VČS
 7. Zpráva dozorčí komise
 8. Zpráva komise pro kontrolu zarybnění
 9. Předání vyznamenání oceněným členům
 10. Diskuse
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Zpráva volební komise
 13. Volba členů komise pro kontrolu zarybnění a delegáta na konferenci JčÚS
 14. Návrh na usnesení
 15. Přijetí usnesení a závěr

Schůze proběhla v poklidném duchu. Jedinou černou kaňkou, vedle počtu zúčastněných členů bylo to, že se stala chyba na územním svazu a nebyly doručeny ocenění a vyznamenání, za což se delegát (pan Havelka) omluvil a budou předány později.

V diskusi byly položeny tyto otázky resp. informace:

Na závěr VČS schválila usnesení:


Václav Götthans
10.4.2019