ČRS z.s., MO Husinec

Pastýřský list

Vážení sportovní přátelé,
v nejbližší době by jste měli obdržet poštou informace o cenách a podmínkách rybolovu v nadcházejícím roce 2019 tzv. Pastýřský list. Využíváme těchto stránek a informace Vám přinášíme i touto cestou.

Členské příspěvky a ceny povolenek pro členy ČRS byly stanoveny následovně:

Ceny povolenek pro rok 2019 (zdroj: JčÚS)

Územní povolenky

mimopstruhové pstruhové
roční dospělí 1500 1600
roční mládež 16-18 let 750 850
roční děti do 15 let a ZTP/P 400 400
17 denní dospělí a mládež 16-18 let 700 800
10 denní dospělí a mládež 16-18 let 500 600
3 denní dospělí a mládež 16-18 let 300 400
10 denní děti do 15-ti let 100 100

Celosvazové povolenky

roční dospělí 2200 2300
roční dorost 16–18 let, ZTP 1400 1500
roční děti do 15-ti let 700 800
Superpovolenka ČRS + MRS 3250 3400


Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince

(neplatí na ÚN Orlík)
mimopstruhové pstruhové
dospělí do 15-ti let dospělí do 15-ti let
1 denní 400 200 400 200
3 denní 800 400 800 400
10 denní 1500 750 1700 850
17 denní 2300 1150 2500 1250
roční 5600 2800 5600 2800
půlroční platí až od 1. 7. 3500 1750

Povolenky pro nečleny celosvazové - roční

roční 8000 4000 9000 4000


Povolenky revír Vltava 29 P

jednodenní 250

Povolenky revír Vltava 24

roční 5000
jednodenní 500

Povolenky revír HADINA

roční A 3300
třídenní A 700
jednodenní A 350
roční B 4400
třídenní B 900
jednodenní B 450

Základní povinnosti členů:

  1. Odevzdat úplně 1) a správně vyplněný „Sumář úlovků a docházek“, který je součástí povolenky k lovu na pstruhové nebo mimopstruhové revíry, a to v jednotném termínu do 15. ledna 2019. Kdo vyplněný sumář do 15. ledna neodevzdá, zaplatí podle usnesení územní konference JčÚS ze dne 24.10.1996, náhradu 100,-Kč za každý pozdě odevzdaný Sumář úlovků a docházek.
  2. Členský příspěvek (členská známka) musí být zaplacen do konce dubna 2019. Kdo členský příspěvek nezaplatí včas, tj. do konce dubna, přestává být podle stanov ČRS členem, a chce-li později své členství obnovit, pohlíží se na něho jako na nového člena a musí znovu zaplatit zápisné 200 Kč.
  3. Abychom Vám umožnili včasné a jednoduché vyřízení všech formalit, doporučujeme Vám využít hromadné výdeje povolenek, které se uskuteční v následujících termínech:
    • Pátek 4. ledna 2019 od 16,00 do 20,00 hod. na rybářské chalupě v Husinci
    • Pondělí 7. ledna 2019 od 16,00 do 20,00 hod. v místnosti vinárny rest. Družba v Prachaticích.
    Každý žadatel o vydání povolenky musí mít platný rybářský lístek, který vystavuje příslušný Městský nebo Obecní úřad s rozšířenou působností. Nároky na slevy z ceny povolenky musí být doloženy hodnověrným dokladem (průkazem).

Brigádnické povinnosti členů ČRS z.s., MO Husinec. Usnesení výroční členské schůze ukládá povinnost všem řádným členům, kteří si v daném roce budou brát povolenku k rybolovu, od roku následujícího po roce v němž dosáhli 15 let věku, splnit brigádnické povinnosti finanční náhradou 10 brigádnických hodin ve výši 60 Kč/hod., tzn. zaplatit 600 Kč na rok. Finanční náhrada bude zaplacena při výdeji povolenky k rybolovu na daný rok. Tato povinnost se netýká dětí do 15 let věku včetně a členů, kteří v předchozím roce dosáhli věku 65 let. Členům, kteří budou k odpracování brigád vyzváni hospodářem nebo vedoucími specializovaných skupin, bude odvedená práce nad povinných 10 hodin kompenzována finanční náhradou ve výši 60 Kč/hod. Tyto osoby musí být předem odsouhlaseny výborem MO.

Děti do 15 let věku včetně. Děti do 15 let věku včetně, mají nárok na vydání povolenky až po absolvování rybářského kroužku zakončeného odbornou zkouškou. Je povinná dvouletá docházka do ryb. kroužku (pro děti s trvalým bydlištěm v místě, kde funguje ryb. kroužek). Přespolní děti se přihlásí přímo do naší MO a zúčastní se povinného školení. Zkoušky pak absolvují s ostatními členy ryb. kroužků. Výdej členských známek a povolenek se uskuteční buď v kroužcích nebo při hromadných výdejích povolenek za doprovodu jednoho z rodičů, případně jejich zástupce.

Školení nových členů. Školení nových členů se bude konat 26.1.2019 ve 14,00 hod. na rybářské chalupě v Husinci.

Schůze výboru MO ČRS Husinec se budou v roce 2019 konat vždy první pondělí v kalendářním měsíci od 18,00 hod. ve vinárně restaurace Družba v Prachaticích.

Výroční členská schůze se bude konat dne 29. 3. 2019 od 18.00 hodin ve velkém sále Národního domu Prachatice


Vladimír Frajman
25.11.2018