ČRS z.s., MO Husinec

Odevzdání povolenky

Vážení sportovní přátelé,
v této složité situaci vám přinášíme informace o hromadném výdeji povolenek. Vzhledem ke covidové situaci, která teď panuje, se klasický hromadný výdej povolenek v Prachaticích v restauraci Družba neuskuteční. Nebyli bychom schopni zajistit protiepidemiologická opatření.
Pokud to situace aspoň trochu dovolí a budeme schopni zajistit protiepidemiologická opatření, udělali bychom hromadné výdeje povolenek na rybářské chalupě v Husinci v termínech 8.1. a 11.1.2021 od 16:00 do 20:00.

Pokud situace nedovolí udělat hromadný výdej povolenek ani na rybářské chalupě v Husinci, tj. ČR by byla ve 4. nebo 5. stupni PES, potom si každý člen bude muset zajistit odevzdání povolenek do 15.1.2021 individuálně a to jednou z následujících cest:

Pokud nebude hromadný výdej povolenek a člen bude žádat o vydání nové povolenky, bude se muset, po telefonické domluvě s hospodářem MO (správcem areálu) (viz kontakty), osobně dostavit na rybářskou chalupu v Husinci. Popř. tím pověřit jinou osobu.
Pro vydání nové povolenky si prosím nezapomeňte vzít sebou tyto doklady:

Vzhledem k situaci, která je v ČR a jak se mění protiepidemiologická opatření, tak informaci o tom, zda se uskuteční či neuskuteční hromadný výdej povolenek na rybářské chalupě v Husinci a popř. za jakých podmínek, sem na internetové stránky umístíme začátkem ledna 2021.

Členské příspěvky a ceny povolenek pro členy ČRS byly stanoveny následovně:

Ceny povolenek pro rok 2021 (zdroj: JčÚS)

Územní povolenky

mimopstruhové pstruhové
roční dospělí 1600 1600
roční mládež 16-18 let 800 800
roční děti do 15 let a ZTP/P 400 400
10 denní dospělí a mládež 16-18 let 700 700
3 denní dospělí a mládež 16-18 let 500 500
10 denní děti do 15-ti let 100 100

Celosvazové povolenky

roční dospělí 2550 2600
roční dorost 16–18 let, ZTP 1400 1500
roční děti do 15-ti let 650 700
Superpovolenka ČRS + MRS 3600 3700


Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince

(neplatí na ÚN Orlík)
mimopstruhové pstruhové
dospělí do 15-ti let dospělí do 15-ti let
1 denní 500 250 500 250
3 denní 1000 500 1000 500
10 denní 2000 1000 2000 1000
roční 6000 3000 6000 3000
půlroční platí až od 1. 7. 3800 1900


Povolenky pro nečleny celosvazové - roční

mimopstruhové pstruhové
dospělí do 15-ti let dospělí do 15-ti let
roční 8000 4000 9000 4000


Povolenky revír Vltava 29 P

jednodenní 250

Povolenky revír Vltava 24

roční 5000
jednodenní 500


Výbor MO
16.12.2020